Pehar voćni napici su potpuno izbalansirani u pogledu sadržaja neophodnih vitamina, hranljivih sastojaka i tečnosti. Pored svog osvežavajućeg karaktera omogućavaju našim potrošačima da održe odgovarajući nivo hidratacije organizma i potrebne energije, čime doprinose uspostavljanju ravnoteže za zdrav i ujednačen način života.